Classic Car Catalogue

Tempo 1937

Germany

E200 / E400 (1cyl, 198cc, 7bhp / 2cyl, 400cc, 12,5bhp) - discontinued 9600 / 3311 were made 


 
Cars registered in Germany:
Total 43 ex.

TEMPO – 4 osobowy, lekki, 4 kołowy wóz, zaopatrzony w dwa silniki 2-taktowe, 2 cylindrowe, chłodzone wodą, f-my "Ilo", o mocy 19 KM. przy 3400 obr/min. każdy. Napęd przenoszony jest przez 4 biegową skrzynkę o następujących przekładniach: I - 1:4,16; II - 1:2,97; III - 1:1,75; IV - bezpośrednia. Ponadto pomiędzy silnikiem i skrzynką znajduje się stalą przekładnia 1:2,53 a pomiędzy skrzynką biegów a mostem napędowym 1 : 3 przy czym na most moment jest przeniesiony łańcuchem. Zespoły napędowe w postaci silnika, sprzęgła, skrzynki biegów, oprawy mostu i chłodnica, tworzą zwartą całość, związaną z zawieszeniem w ten sposób, że oprawa mostu napędowego zamocowana jest obrotowo na rurze, stanowiącej "ramę" podwozia, a rury, będące pochwami pół-osi są do niej zamocowane przegubowo, mając po trzy oparcia na sprężyny spiralne o przekroju prostokątnym. Na zewnętrznych końcach pochew pół-osi zostały zamocowane zwrotnice, z czopami niosącymi koła. W ten sposób powstał samodzielny agregat napędowy, łącznie z kołami umieszczony w danym wozie po jednym, na każdym z końców rury. Dzięki zapewnieniu obrotu całego zespołu z kołami dokoła rury ramy, (agregat przedni) uzyskano ważną zdobycz, jaką jest w wozie terenowym wyrównanie nacisków na kołach. Tak pomyślana konstrukcja wymaga specjalnego rozwiązania sposobu uruchamiania zespołów poszczególnych

Czteroosobowy samochodzik terenowy firmy Tempo z czterema kołami napędowymi, kołami podpierającymi, i dwoma niezależnymi silniczkami 596 centymetrowymi dwutaktowymi o mocy po 19 KM.
(Auto Technika Samochodowae)
agregatów. Silniki mogą pracować obydwa równocześnie, lub każdy oddzielnie. Pierwszy wypadek przewidziany został dla pokonywania trudności terenowych, (zdolność pokonywania wzniesień - ok. 40 %), lub rozwijania szybkości maksymalnej ok. 80 km/godz. z pełnym obciążeniem, stanowiącym ok. 400 - 450 kg w postaci 4 osób, łącznie z kierowcą. Drugi wypadek przewidziany jest dla poruszania się po dobrych drogach, w sposób oszczędny, z szybkościami nieco mniejszymi, lub bez obciążenia. Do wyłączenia silnika służy kontakt na desce rozdzielczej. Oryginalnie została rozwiązania sprawa zmiany biegów w skrzynkach przekładniowych obu agregatów. Przy siedzeniu kierowcy umieszczone są dwie dźwignie do zmian biegów - po jednej dla każdej skrzynki. Dźwignie te przy pomocy prętów z przegubami połączone są z dźwigniami przy skrzynkach. Przez uchwycenie obydwóch dźwigien i jednoczesne poruszenie nimi włączamy identyczne biegi w obu skrzynkach. Przez odpowiednią manipulację jedną ze wskazanych dźwigien, włączamy biegi tej skrzynki. której dźwignia odpowiada. Włączanie biegu wstecznego wymaga specjalnego dodatkowego ruchu w postaci odrzucenia języczka, blokującego dźwignię przy kierowcy i przesunięcia obu lub jednej z dźwigien. Podwozie to posiada również wszystkie koła kierowane, co zmusza do stosowania przegubów podwójnych przy kołach. Zastosowano podwójne przeguby "Faudi". Układ kierowniczy składa się z przedniego i tylnego zespołu łamanych drążków poprzecznych, połączonych ze sobą podłużnym (równoległym do osi wozu) drążkiem obracanym przy pomocy zamocowanego na nim wąsa. Ze względu na znaczne szybkości wozu, przewidziano wyłączanie (blokowanie) skrętności kół tylnych. Jest ono dokonywane z siedzenia kierowcy. Włączenie skrętności kół tylnych możliwe jest w każdej chwili, wyłączenie (t. j. Zablokowanie) jedynie wtedy, gdy płaszczyzny kół tylnych są równoległe do płaszczyzny symetrii wozu. Wszystkie elementy, służące do uruchamiania zespołów agregatów przedniego i tylnego, biegną wzdłuż centralnej rury wewnątrz wozu, nie zmniejszając prześwitu. Wymiary wozu są następujące: rozstaw osi 2830 mm, rozstaw kół 1270 mm, ogumienie 4,75 x 17". Najmniejszy promień skrętu przy dwóch kołach kierowanych 7,5 m, przy 4 kołach kierowanych - 3,5 m. Waga wozu wynosi ok. 900 - 1000 kg; przyjąwszy jego ładowność, otrzymuje się ok. 26 KM na l tonnę wagi wozu z obciążeniem przy pracy dwóch silników. Jest to bardzo dobry stosunek dla wozu tej klasy. Zużycie paliwa wynosi ok. 350 gr/KMg. czyli ok. 15 ltr/100 km, przy maksymalnej szybkości. Daje to zasięg działania wozu ok. 400 km przy dwóch zbiornikach po 25 Itr. każdy. Hamulce mechaniczne na wszystkie cztery koła. Wóz ten posiada dużą zdolność terenową, dzięki wspomnianemu wyżej dobremu stosunkowi mocy do wagi, dużemu prześwitowi i umocowaniu dwóch kół zapasowych jako nośnych na przeszkodach terenowych. Oprócz tego przewidziano dlań zdolność przebywania brodów o głębokości 600 mm. W całości uderza prostota i racjonalność założeń i rozwiązania konstrukcyjnego. Zwraca uwagę swą bezpretensjonalnością wykończenie takich szczegółów, jak: dźwignie (zmiany biegów, hamulcowe, blokowanie kierowania) i pedały. Cena wozu - 4100 RM.

Auto Technika Samochodowa marzec'37 - relacja z salonu w Berlinie