Classic Car Catalogue

Subaru 1958

360 – Tokyo (October)

Japan


360 model K 111

W pierwszym roku powstało 406 szt.