Classic Car Catalogue

Opel 1955

Olympia - modernizacja w sierpniu
Olympia Rekord - modernizacja w sierpniu
Kapitän - ost. rok, do czerwca
Kapitän - nowy model prod. od września

Germany

Production in 1955:
Olympia Rekord 141953 ex.
Kapitän 31152 ex.
   

Olympia wheel base – 2487 mm, length – 4240 mm
Kapitän wheel base – 2750 mm , length – 4710 mm
New Kapitän wheel base – 2750 mm, length – 4735 mm

 

Opympia
Olympia Rekord

(R4 cyl, 1488 cm³, 40 PS) (2487 mm) - discontinued in June
  Olympia Limousine
  Olympia Rekord Limousine
  Olympia Rekord Cabriolet-Limousine
  Caravan
  Kastenwagen

 

Kapitän

Kapitän (2750 mm) - discontinued in June
(R6 cyl, 2473 cm³, 71 PS)
  Limousine

 

Olympia
Olympia Rekord

Modell 1956 - new in August
(R4 cyl, 1488 cm³, 40 PS) (2487 mm)
Olympia Limousine
Olympia Rekord Limousine
Olympia Rekord Cabriolet-Limousine
Caravan
Kastenwagen


Olympia


Rekord


CarAVan

 

Kapitän

Kapitän - new model in September
(R6 cyl, 2473 cm³, 75 PS) (2750 mm)
  Limousine

 

 

Zwycięstwo (Pesmazoglau) w Rajdzie Akropolu (Käpitan).