Classic Car Catalogue

Neander 1939

Germany

 


 

 

Od 1932 roku (pierwszy prototyp) powstało około 25 Neanderów.


From 1932 (the first prototype) about 25 Neanders were created.