Classic Car Catalogue

Matra Simca 1977

Bagheera    
Rancho – Geneva (March)  

France

Bagheera jest w tym roku oferowana w trzech wersjach. Podstawowy model ma silnik o pojemności 1,3 litra i kosztuje 37200 franków. Większy silnik pochodzi z Simci 1308 GT i montowany jest w modelu S, za który trzeba zapłacić 40730 franków. Na końcu skali znajduje się lakierowany wyłącznie na biało Courrèges, sygnowany przez znanego projektanta mody, w cenie 43.510 franków.
W marcu, na salonie w Genewie zaprezentowano pół-terenową Matrę Rancho. Samochód zbudowany jest na podwoziu Simci 1100 furgon za wzmocnionym zawieszeniem. Tylna część nadwozia wykonana jest poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Wydaje się że modelem tym Matra trafia w lukę na rynku, oferując znacznie wyższy komfort, osiągi i możliwości przewozowe niż podobne modele Citroëna lub Renault.
Jesienią Bagheera Courrèges została zastąpiona modelem Bagheera X.
W tym roku firma wyprodukowała 12094 samochody, w tym 8021 Bagheery i 4073 Rancho.


This year the Bagheera is offered in three versions. The basic model has a 1.3-litre engine and costs 37,200 francs. The larger engine comes from the Simca 1308 GT and is mounted in the model S sold for 40,730 francs. At the end of the scale there is painted exclusively in white Courrèges, signed by the famous fashion designer, priced at 43,510 francs.
In March, at the Geneva Motor Show Matra presented a semi-terrain vehicle Rancho. The car is built on the chassis of the Simca 1100 van with a reinforced suspension. The rear part of the body is made of polyester reinforced with glass fibre. It seems that with this model Matra hit the gap on the market, offering much more comfort, performance and capabilities of transport than similar models from Citroën or Renault.
In the autumn the Bagheera Courrèges has been replaced by model Bagheera X.
This year, the company produced 12,094 vehicles, including 8,021 Bagheeras and 4,073 Ranchos.

 

Bagheera

wb: 2370 mm R4 cyl.
1294 cm³
84 ch (DIN)
R4 cyl.
1442 cm³
90 ch (DIN)
   
coupé Bagheera -    
coupé - S    
coupé - Courrèges – discontinued  
coupé - X – new model  

 


 


Bagheera


Bagheera S


Bagheera Courrèges

 

Rancho

wb: 2520 mm R4 cyl.
1442 cm³
80 ch (DIN)
break