Classic Car Catalogue

Jaguar 1945

1½ Litre
2½ Litre
3½ Litre
100

Great Britain

Na rok 1945, samochody Jaguar, które osiągały znakomite sukcesy w 1940 pozostały zasadniczo nie zmienione, ale w wielu szczegółach udoskonalone. Mimo że ilustracje i opisy Drophead Coupé i Open "100" zawarte są w tym skróconym katalogu, nie możemy ustalić terminu dostawa tych modeli gdyż produkcja na razie będzie koncentrowała się wyłącznie na na modelach Saloon.
Ten sam wysoki poziom jakości, jaki charakteryzował dotychczasowe Jaguary, został utrzymany w modelach powojennych, które oferują takie same osiągi na drodze i perfekcję szczegółów wykonania, które lokowały je w czołówce najlepszych samochodów przedwojennych.
 

 

Saloon

1½ Litre
2½ Litre
3½ Litre

 

100

100