Classic Car Catalogue

Irat 1946

Irat & Cie., Levallois (Seine), France
 
6 CV B4 cyl. 1120 cm³ wb: 2300 mm – Paris

France

Georges Irat produkuje samochody od 1921 roku. Najpierw były to duże modele, a następnie, począwszy od roku 1935, małe auta sportowe z napędem na przednie koła. Po wojnie, podczas której stworzył mały samochód elektryczny, Georges Irat zmienił kierunek. Przedstawił na Salonie 1946 niezwykle zaawansowany prototyp sportowego roadstera z trzema przednimi siedzeniami. Wykonane z lekkiego stopu nadwozie spoczywa na przestrzennej, magnezowej ramie, której poszczególne elementy połączone są śrubami. Opływowe nadwozie pochodzi z Ateliers de construction de Bécon (ACB), kierowanego przez Maurice'a Broual. Bardzo lekki (mniej niż 500 kg) samochód ma napęd na przednie koła i może osiągnąć szybkość 125 km/godz. Silnik ma cztery cylindry poziome z półkolistymi komorami spalania, zaworami pochylonymi pod kątem 60° i dwoma gaźnikami. Skrzynia przekładniowa i sprzęgło znajdują się pod silnikiem. Przednie zawieszenie jest niezależne z poprzecznym resorem a z tyłu znajdują się dwa resory podłużne. Prototyp wystawiony na Salonie 1946 nie ma tradycyjnych reflektorów. Mają one być zastąpione specjalnymi lampami umieszczonymi w zderzaku.
Georges Irat zmienił nazwę ale jego nowa firma wciąż znajduje się pod tym samym adresem co przed wojną: 38, rue Raspail w Levallois. Irat & Cie produkuje również silniki wysokoprężne i posiada fabryki w Bordeaux.


Georges Irat produces cars since 1921. At first they were large models, and then, from 1935, a small sports car with front-wheel drive. After the war, during which he created a small electric car, Georges Irat changed direction. At the Salon of 1946 he presented an advanced prototype of a sports roadster with three front seats. Made of lightweight alloy body rests on spatial magnesium frame, which individual elements are connected by bolts. Streamlined body came from Ateliers de construction de Bécon (ACB), led by Maurice Broual. Very lightweight (less than 500 kg) car has front-wheel drive and can reach the speed of 125 km / h. The engine is a flat four-cylinder with hemispherical combustion chambers, valves inclined at an angle of 60 ° and two carburettors. Gearbox and clutch are located under the engine. The front suspension is independent with transverse leaf spring and at the back there are two longitudinal springs. The prototype exhibited at the Salon has no traditional headlights. They are to be replaced by special lamps positioned in the bumper.
Georges Irat has changed the name of his new company but it is still at the same address as before the war: 38, rue Raspail in Levallois. Irat & Cie also manufactures diesel engines and has factories in Bordeaux.