Classic Car Catalogue

Gregoige 1955

  wb: 240 cm B4 cyl.
2188 cm³
125 ch
 
Sport Cabriolet 13 CV – new model

France

J. A. Grégoire znany jest w motoryzacyjnym świecie od dawna. W roku 1927 założył on firmę Tracta, która produkowała małe, przednionapędowe samochody z przegubami jego pomysłu. W latach trzydziestych. Grégoire wynalazł niespotykaną strukturę łączącą w jedną całość ramę i szkielet nadwozia, wykonaną całkowicie z aluminium. Konstrukcja ta znalazła po raz pierwszy zastosowanie w małym aucie Amilcar Compound w roku 1937. Po wojnie Grégoire opracował ultranowoczesny samochód wykorzystujący tę samą koncepcję zunifikowanego podwozia i nadwozia, przedni napęd, opływowe, aerodynamiczne nadwozie i nowatorskie, progresywna zawieszenie. Był to zaprezentowany w 1951 roku Hotchkiss-Grégoire. Projekt okazał się niezwykle kosztowny i kłopotliwy w produkcji i doprowadził Hotchiss-a na skraj bankructwa.
Grégoire wierzy jednak w powodzenie swojej koncepcji i pracuje obecnie nad sportowym autem, które ma być oficjalnie zaprezentowane w przyszłym roku.


J.A. Grégoire has been known in the automotive world for a long time. In 1927 he founded the company Tracta which produced small, front wheel drive cars using constant velocity joints of his patent. In the thirties Grégoire invented the unprecedented structure coupling in a one piece frame and body shell, all made entirely of aluminum. This design was first used in 1937 for the small car Amilcar Compound. After the war, Grégoire developed an ultra modern car which used the same concept of a unified chassis and body, front-wheel drive and also with streamlined, aerodynamic bodywork and innovative, progressive suspension. It was unveiled in 1951 as Hotchkiss-Grégoire. The project turned out to be extremely expensive and cumbersome to manufacture and led Hotchiss to the brink of bankruptcy.
Grégoire however believes in the success of his concept and is currently working on a sports car, which will be officially presented next year.