Classic Car Catalogue

Grégoire 1947

11 CV B4 cyl. 1998 cm³ 64 ch wb: 2450 mm – Paris

France

Nowy konstrukcja inżyniera Grégoire to komfortowa limuzyna stanowiąca rozwinięcie koncepcji pokazanego w zeszłym roku małego prototypu 3 CV.
Ambitny pomysł powstał jeszcze w czasie wojny, gdy Grégoire pracował nad nowym prototypem AFG. Postawił on sobie za cel skonstruowanie samochodu z dwulitrowym silnikiem klasy 11 CV, który pod względem osiągów, ekonomii i komfortu mógłby konkurować z autami znacznie wyższej klasy. Pierwsza makieta powstała w roku 1943 i była to powiększona wersja małego AFG. Kluczem do sukcesu miał być zredukowany do minimum ciężar i opływowe nadwozie. Opracowywane w tunelu aerodynamicznym makiety zaowocowały zaprezentowanym w październiku w Paryżu pięknym, nowoczesnym prototypem z chłodzonym wodą, czterocylindrowym silnikiem typu boxer. Lekkie stopy aluminium zastosowano wszędzie gdzie było to możliwe. Wykonana jest z nich przestrzenna rama, silnik, elementy nadwozia i zawieszenia. Zaowocowało to masą całkowitą tylko 1060 kilogramów. Dysponujący mocą 64 KM, 4,5 metrowy samochód osiąga szybkość maksymalną 140 km/godz.


The new Grégoire's construction is a comfortable limousine which continue the development of the small prototype 3 CV shown last year. The ambitious idea arose during the war, when Grégoire was working on a new prototype for the AFG. He put out to develop a car in two-litre class, which in terms of performance, economy and comfort could compete with cars of much higher class. The first mock-up was created in 1943 and it was enlarged version of the small AFG. The key to success was reduced to a minimum weight and a streamlined body. Developed in the wind tunnel models resulted in presented in October in Paris a beautiful, modern prototype with a water-cooled, flat four-cylinder engine. Lightweight aluminium alloys is used wherever possible: the space frame, the engine, body panels and suspension. This resulted in a total mass of only 1,060 kg. With a power of 64 hp, 4.5-meter long car reaches a maximum speed of 140 km / h.