Classic Car Catalogue

Dodge 1937

USA

Six


Nowa deska rozdzielcza.


Dodge reklamowany przez słynnego aktora Clarka Gable'a.

 

Six Series D6/D7 (6 cyl., 201.3 cu.in.; wb: 113 in.)
  Touring Sedan
  Touring Sedan
  Rumble Seat Coupe
  Business Coupe
  Touring Sedan
  Touring Sedan
  Sedan
  Sedan
  Business Coupe
Six Series D5 (6 cyl., 217.8 cu.in.. 87 h.p.; wb: 115 in.)
  Business Coupe
  Coupe
  Sedan
  Touring Sedan
  Sedan
  Touring Sedan
  Convertible Coupe
  Convertible Sedan
  Sedan
  Limousine
  Chassis 

D5 DeLuxe Six has 3.6-litre engine and 116- or 133-in. wb.
Available for export is a 112-in. wb model (Dodge D6 Six or Victory) which has a smaller-bore 3.3 litre engine. Like the DeSoto SP this smaller Dodge is basically a Plymouth.


"Drobniejsze zmiany techniczne są liczne. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia napędu hypoidalnego, wzmocnienia ramy i nowego sposobu połączenia karoserii z ramą, stosowanego również przez wszystkie inne wozy grupy Chryslera. Jakkolwiek poszerzona karoseria całkowicie pokrywa się z konturem ramy, nie spoczywa ona na niej bezpośrednio, lecz opiera się na przynitowanych do podłużnic i poprzeczek podpórkach, których gumowe poduszki, stanowiące jedyne punkty wzajemnego kontaktu, uniemożliwiają skrzypieniu karoserii. W ten sposób po wprowadzeniu przed kilku laty elastycznego zawieszenia silnika w ramie (floating power), z kolei stał się Chrysler inicjatorem elastycznego montażu karoserii.
Na uwagę zasługuje również wykonanie deski rozdzielczej samochodów Dodge, której wszelkie gałki i inne zazwyczaj wystające części płasko zrównano z powierzchnią, co Amerykanie podciągają pod ogólną rubrykę ,,safety factors" (czynniki bezpieczeństwa)."
(Cytat z Auto Technika Samochodowa styczeń '37)