Classic Car Catalogue

Delahaye 1945

           
           

France

During the war, under management of the German commissioners, Delahaye produced various trucks and even a few private cars.
In 1941 several French manufacturers including Delahaye considered grouping themselves into a public company called GFA (General French Automobile).
Creation of this body was intended to limit competition and better facilitate supplies of raw materials. Initially the GFA was joined by Delahaye, Hotchkiss, La Licorne, Saurer, Unic, Latil and Laffly. After various revisions the union comprise of five brands: Bernard, Delahaye, Laffly, Simca and Unic, each specializing in a specific niche production.
Podczas wojny, pod kierownictwem niemieckich komisarzy, Delahaye produkował różne ciężarówki, a nawet kilka prywatnych samochodów.
 Od 1941 r. Kilku francuskich producentów, w tym Delahaye, rozważało grupowanie się w publicznej spółce o nazwie GFA (General French Automobile). Stworzenie tego organu miało na celu ograniczenie konkurencji i usprawnienie dostaw surowców. Oprócz Delahaye i Delage do GFA przystąpiły Hotchkiss, La Licorne, Saurer, Unic, Latil i Laffly, a po różnych rewizjach ostatecznie obejmuje pięć marek: Bernard, Delahaye, Laffly, Simca i Unic, z których każda specjalizuje się w konkretnej produkcji niszowej.

1942 Swiss advert.