Classic Car Catalogue

Cord 1937

USA

812 (V8 cyl., 288.6 cu.in., 125 h.p.; wb: 125 in.)
  Westchester Sedan
  Beverly Sedan
  Cabriolet
  Phaeton
  Custom Beverly
  Custom Berline
812 Supercharged (V8 cyl., 288.6 cu.in., 190 h.p.; wb: 125 in.)
  Westchester Sedan
  Beverly Sedan
  Cabriolet
  Phaeton
  Custom Beverly
  Custom Berline 


Cord 812 sedan (early)


Cord 810 Beverly


Cord 810 Custom Berline


Cord 812 Sportsman


Cord 812 Phaeton


Cord

Custom sedans has longer, 132'' wheelbase and integral trunks instead of fastback lines of smaller models. Custom Beline can be fitted with roll-down glass divider between front and rear seats.
812 is a supercharged version available with all six body styles. Powered by the same V8 Lycoming 288.6 cu.in. (4729 cc) engine with the output power increased from 125 to 190 b.h.p.

2320 of all 810 and 812 were made.


"Wobec całkowitego ześrodkowania wysiłków na produkcji Corda, budowa­nego w ostatnich miesiącach w ilości 300 sztuk dziennie, nowe modele Auburna zapowiedziano dopiero na początek wiosny.
Budowa Corda, tego niezwykłego i jedynego wozu amerykańskiego o napędzie przednim, kon­tynuowana jest bez większych zmian wewnętrz­nych i zewnętrznych. Jedynie seria karoserii została skompletowana przez dodanie nowej berliny, oraz przewidziane zostało dodatkowe wy­posażenie silnika w kompresor, podwyższający jego moc ze 125 na 160 KM, W ten sposób moż­liwości sportowe tego pięknego wozu znacznie jeszcze wzrosły."
(Cytat z Auto Technika Samochodowa styczeń '37)

Erret Lobban Cord sprzedał korporację. Należące do niej marki Auburn, Cord i Duesenberg zakończyły produkcję samochodów.Cord March advert

 


Convertible Sedan by Le Baron


Cord 935