Classic Car Catalogue

Claveau 1955

Claveau 56 5 CV 3 cyl, 2 stroke 896 cm³ 40 ch – Paris (prototype)

France


Claveau 56 at the Paris Motor Show.

Nowy projekt Émile Claveau jest znacznie skromniejszy niż prezentowany w latach czterdziestych Descartes. Pokazany na salonie w Paryżu opływowy, 4-5 osobowy sedan ma współczynnik Cx=0,23. Napędzany jest silnikiem DKW ale konstruktor podkreśla że gdy znajdzie inwestora, samochód otrzyma jednostę oryginalnej, francuskiej konstrukcji.
Niestety prototyp nie zbudził zainteresowania żadnego z producentów.


The new Émile Claveau's project is much more modest than the presented in the forties Descartes. Launched at the salon in Paris, streamlined, 4-5 passenger saloon has a drag coefficient Cx = 0.23. It is powered by DKW engine but constructor emphasizes that when he will find the investor, the car will receive a unit of original French design. Unfortunately, the prototype failed to attract interest of any manufacturer.