Classic Car Catalogue

Cadillac 1942

USA

61 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 126 in.)
63 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 126 in.)
62 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 129 in.)

60 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 133 in.)
67 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 139 in.)
75 (V8 cyl, L-head, 346 cu.in., 150 hp; wb: 136 in.)
 


Cadillac

Series 61 Club Coupe
Series 61 Sedan
Series 62 Club Coupe
Series 62 Club Coupe
Series 62 Sedan
Series 62 Sedan
Series 62 Convertible Coupe
Series 63 Sedan
Series 60 Special Sedan
Series 60 Special Imperial Sedan
Series 67 Sedan
Series 67 Imperial Sedan
Series 67 Sedan
Series 67 Imperial Sedan
Series 75 Sedan
Series 75 Imperial Sedan
Series 75 Sedan
Series 75 Imperial Sedan
Series 75 Formal Sedan
Series 75 Formal Sedan
Series 75 Business Sedan
Series 75 Business Imperial


W związku z przystąpieniem USA do wojny, 4 lutego przestawiono produkcję na potrzeby wojska.Cadillac Series Sixty-Two Touring Sedan


Fleetwood 75 Limousine


 


 


 


 


 


1942


1943