Classic Car Catalogue

DB /
René Bonnet 1962

DB Le Mans – discontinued in March (1960-62 - 232 ex.)
René Bonnet Le Mans – March - October (Panhard engine)
René Bonnet Missile – Paris (Renault engine)
René Bonnet Le Mans – Paris (Renault engine)
René Bonnet Djet – Paris (Renault engine)

France


The new factory in Romorantin.


René Bonnet at Paris Motor Show.

Po dwudziestu pięciu latach współpracy Charles Deutsch i René Bonnet postanowili się rozejść. Głównym powodem jest prawdopodobnie różnica zdań co do przyszłości firmy. Deutsch chce pozostać wierny współpracy z Panhardem, który wielokrotnie wspomagał DB w trudnych chwilach. Bonnet zdaje sobie sprawę ze Panhard chyli się ku upadkowi i chciałby rozpocząć współpracę z Renault. Symbolem podziału stał się wyścig w Le Mans, gdzie Deutsch stał na czele zespołu Panhard z nowym modelem CD a Bonnet wystawił swój nowy Djet.
W marcu powstała nowa marka Automobiles René Bonnet. Udziałowcami firmy są René Bonnet, André Moynet i przedsiębiorstwo Matra, które produkuje rakiety, ale posiada też oddział Générale Application Plastique zajmujący się tworzywami sztucznymi. GAP (Matra) będzie produkować nadwozia a Bonnet zajmie się montażem gotowych aut.
Na salonie w Paryżu firma wystawiła trzy modele: Missile, bazujący na zespołach Renault R4, Le Mans, który jest rozwinięciem dotychczasowego DB, oraz całkowicie nowy Djet z centralnie umieszczonym silnikiem, wszystkie napędzany silnikami Renault.
Najtańszym modelem w ofercie jest Missile. Przygotowany w wielkim pośpiechu, zbudowany jest na podwoziu R4 L, z silnikiem Dauphine 1093 i hamulcami R8. Le Mans jest teraz napędzany czterocylindrowym silnikiem Gordini. Pod maską jest bardzo ciasno. Z powodu braku miejsca układ kierowniczy z listwą zębatą zastąpiono przekładnią ślimakową.
Po debiucie w 1000 km Nürburgring w maju i 24 h Le Mans w czerwcu, coupé Djet trafiło na salony. Zaprezentowany szerokiej publiczności w Paryżu, jest to pierwszy na świecie samochód z centralnie umieszczonym silnikiem trafiający na rynek. W przeciwieństwie do aut wyczynowych mających przestrzenną ramę wbudowaną w plastikowe nadwozie, wersja użytkowa ma centralną ramę rurową. Zawieszenie jest całkowicie niezależne na sprężynach śrubowych. Sprzedaż ma się rozpocząć na początku przyszłego roku. Dostępne będą dwa silniki: 1108 cm³ z półkulistymi komorami spalania i 996 cm³ z dwoma wałkami rozrządu nad głowicą.


After twenty-five years of cooperation Charles Deutsch and René Bonnet decided to split. The main reason is probably different views in the future of the company. Deutsch wishes to remain faithful to cooperation with Panhard, which has repeatedly supported the DB in difficult times. Bonnet realizes the Panhard is in decline and would like to start cooperation with Renault. The race in Le Mans has become a symbol of the divorce, where Deutsch led the Panhard team with a new CD model and Bonnet raced his new, Renault powered Djet.
In March, a new brand Automobiles René Bonnet was founded. The shareholders of the company are René Bonnet, André Moynet and the company Matra, which produces missiles, but also has a branch Générale Application Plastique dealing with plastics. GAP (Matra) will produce the bodies and Bonnet will take care of the assembly of the cars.
At the salon in Paris, the company offered three models: Missile, based on based on the Renault R4, Le Mans, which is a further development of the existing DB, and a completely new Djet with a central engine, all powered by Renault engines.
The cheapest model in the range is a Missile. Prepared in great haste, it is built on the chassis of R4 L, with the Dauphine 1093 engine and R8 brakes. The Le Mans is now powered by four-cylinder Gordini engine. Under the hood it is very tight. Due to lack of space, steering rack and pinion is replaced by a worm gear.
After its debut in the 1000 km Nürburgring in May and the 24 hours of Le Mans in June, the coupe Djet was presented to the public in Paris. It is the world's first car with a central engine brought on to the market. In contrast to the racing cars with the multitubular frame built into the plastic body, the commercial version has a central tubular chassis. The suspension is fully independent with coil springs all around. Sales is expected to start early next year. Two engines will be available: a 1108 cc with hemispherical cylinder head and a 996 cc twin ohc.

 

DB / René Bonnet Le Mans
(Panhard engine)

Le Mans
wb: 2400 mm
B2 cyl.
848 cm³
58 ch
Racing  
Luxe  
Grand Luxe  

 

 

Missile

wb: 2440 mm R4 cyl.
845 cm³
55 ch
cabriolet  
coupé  
cabriolet-hardtop  

 

 

Le Mans

  wb: 2440 mm R4 cyl.
1108 cm³
70 ch
Luxe / Grand Luxe cabriolet  
Luxe / Grand Luxe coupé  
Luxe / Grand Luxe cabriolet-hardtop  

 

 

Djet

wb: 2400 mm R4 cyl.
1108 cm³
70 ch
R4 cyl.
996 cm³
82 ch
coupé Standard Rallye

 


René Bonnet Djet Rallye at the Paris Motor Show in October.

 

barchetta   R4 cyl. 695/706 cm³ 70 ch
Djet coupé   R4 cyl. 706 cm³ 70 ch
Djet coupé   R4 cyl. 996 cm³ 95 ch

 

Races:
  Event: Entered: Raced: Finished: Best results:
27.05.1962 Nürburgring 1000 km 1 1 1 103 Djet 850 cm³ Vinatier / Laureau 19th P1.0 1st    
23-24.06.1962 Le Mans 24h 4 3 2 46 Djet 996 cm³ Consten/Rosinski 17th 1st prot. 0.85-1.0 Perf. ind. 10th  
          50 Djet 706 cm³ Laureau/Armagnac 18th 2nd prot. 701-850 Perf. ind. 2nd Eff. ind. 7th

Nowa, opracowana w tunelu aerodynamicznym barcheta napędzana jest umieszczonym centralnie czterocylindrowym, czterogaźnikowym silnikiem 2ohc Renault Gordini. Samochód wziął udział w jazdach testowych w Le Mans w kwietniu (nr startowy 45) a oficjalnie zadebiutował w wyścigu 1000km Nürburgring 27 maja (nr startowy 45). Podczas kwietniowych testów silnik Gordini nie był jeszcze gotowy i do napędu wykorzystano zmodyfikowaną jednostkę Renault Floride.
Do 24h Le Mans samochód stanął z numerem 50. Niestety start okazał się pechowy. Z powodu błachej awarii wspornika pedału hamulca Gérard Laureau i Paul Armagnac wyruszyli na trasę z półgodzinnym opóźnieniem. Mimo to w klasyfikacji osiągów zajęli oni drugie miejsce ze współczynnikiem 1,251 tuż za Panhardem CD, który osiągnąl 1,265.


The new, developed in the wind tunnel Barchetta is powered by a centrally located four-cylinder, four-carburettor 2ohc Renault Gordini engine. The car took part in test drives at Le Mans in April (start number 45) and officially debuted in the 1000km Nürburgring on May 27th (start number 45). During the April test the Gordini engine was not yet ready and a modified Renault Floride unit was used. At 24 hours of Le Mans the car has the number 50. Unfortunately the start was unlucky. Because of the failure of the brake pedal bracket, Gérard Laureau and Paul Armagnac went on the road half an hour late. Despite this they took second place in the performance index with a factor of 1.251 against the Panhard CD, which reached 1,265.

Coupé Djet zadebiutowało w wyścigu 24 h Le Mans w czerwcu. Na starcie stanęły dwa egzemplarze. Nr startowy 46 z załogą Consten / Rosinski napędzane silnikiem Gordini o pojemności 996 cm³ dojechał do mety na przedostatniej pozycji. Drugi z numerem 61, kierowany przez Vinatier / Vidilles miał silnik 706 cm³, taki sam jak barchetta. Niestety musiał wycofać się z powodu kłopotów z układem chłodzenia.


The Djet Coupé debuted in the 24 hours Le Mans in June. Two copies were entered. No. 46 with the crew Consten / Rosinski driven by Gordini engine with a capacity of 996 cm³ reached the finish line in the penultimate position. The second car number 61, driven by Vinatier / Vidilles had 706 cc engine, the same as the barchetta. Unfortunately he had to withdraw due to problems with the cooling system.


René Bonnet Djet, engine: Renault 996 cm³ (Bernard Consten / José Rosinski) Société Automobiles René Bonnet at 24h Le Mans.


René Bonnet Djet 2 barchetta, engine: Renault 706 cm³ (Gérard Laureau / Paul Armagnac) Société Automobiles René Bonnet at 24h Le Mans.


A symbol of sepatation at the Le Mans race: Djet by René Bonnet vs. CD Panhard prepared by Charles Deutsch.


René Bonnet Djet, chassis #1.002, engine: Renault 706 cm³ (Jean-Claude Vidilles / Jean Vinatier / Edgar Rollin), Société Automobiles René Bonnet at 24h Le Mans.


RMC