Classic Car Catalogue

BMW 1962

Isetta - discontinued
700 / LS
1500
2600 / 3200
3200 CS

Germany

Revue AutomobileMarch 1962
W maju zakończyła się produkcja Isetty. Powstało 161360 sztuk.
Modele 700 i 700 Luxus zostały w marcu zastąpione przez LS Luxus. Powstało 62141 egzemplarzy. W zmodernizowanym modelu rozstaw osi zwiększono do 228 cm, a długość do 386 cm.
Produkcję 3200 CS rozpoczęto w lutym. Nadwozia powstają u Bertone we Włoszech.
Linie montarzowe modelu 1500 ruszyły na dobre dopiero w październiku i do końca roku powstało tylko 1737 egzemplarzy.
 

Isetta

  245 cm³
12 PS
298 cm³
13 PS
 
Limousine 250 300 - discontinued

 

700 and LS Luxus

  wb:
(mm)
B2 cyl.
697 cm³
30 PS (DIN)
B2 cyl.
697 cm³
40 PS (DIN)
 
Limousine 2120 700 Limousine   - discont. (62141 ex.)
Coupé 2120 700 Coupé 700 Sport  
Cabriolet 2120   700 Cabrio  
Limousine 2280 LS Luxus   - March


BMW 700 Limousine

BMW 700 Coupé

BMW 700 Coupé

BMW 700 Cabriolet

BMW LS Luxus
 

1500

wb: 2550 mm 4 cyl.
1499 cm³
80 PS
 
Limousine 1500 - October


BMW 1500

BMW 1500
 

2600 and 3200

wbL 2835 mm V8 cyl.
2580 cm³
100 PS
V8 cyl.
2580 cm³
110 PS
V8 cyl.
3168 cm³
140 PS
Limousine 2600 2600 L 3200 L
2600 - discontinued
3200 L - discontinued

 

3200 S and CS

wb: 2835 mm V8 cyl.
3168 cm³
160 PS
Coupe 3200 S/CS


BMW 3200 CS