Classic Car Catalogue

XII Raid Automobilklubu Polski o Grand Prix Polski
1939

XII Polish Rally (Polish Grand Prix)
10-18 June 1939
Poland
km ( miles)

Poland

Zdobyta nazwa: Pierwsze samochodowe Grand Prix Polski

Wyprawa prezesa Komisji Sportowej A.P. dyr. J. Regulskiego na kongres Międz. Zw. Aut. Uznanych udała się - delegat A.P. przywiózł ze stolicy Francji cenny tytuł Grand Prix. Sprawa zapewne nie była ani prosta ani łatwa - wiemy dobrze, jak trudno jest wedrzeć się "intruzowi", w postaci nowego, dotychczas nie honorowanego terminu, do międzynarodowego kalendarza sportowego A.I.A.C.R., gęsto upstrzonego terminami 85-ciu imprez naprawdę wielkiego kalibru, a mającymi w tym kalendarzu od wielu lat zagrzane miejsce. Sytuację komplikował jeszcze bardziej niż nadmiar terminów gatunek imprezy - wiadomo powszechnie, że A.I.A.C.R. przyznaje tytuł Grand Prix zasadniczo tylko dla imprez wyścigowych i to takich w których respektowana jest formuła międzynarodowa, czyli klasyczne podział na klasy (do 1.500 ccm i do 4.500 ccm bez kompresora lub do 3.000 ccm z kompresorem). Prezes Regulski roztoczył przez zebraną elitą automobilizmu międzynarodowego argumenty tak przekonywujące na temat wagi i doniosłości tego właśnie typu sportu samochodowego dla Polski, że ustąpiono z zasadniczego punktu widzenia i przyznano tytuł Grand Prix z dodatkiem konkurs wytrzymałości (concurs d'endurance) i dopiskiem "sport" (w kalendarzu międzynarodowym istnieją trzy gatunki imprez: wyścigi, dzielące się nadto na wyścigi nazwijmy je "różne" i wyścigi z podziałem na klasy według formuły mędzynarodowej, imprezy samochodowe, które w swoich regulaminach mają próby szybkości oraz imprezy turystyczne, wyposażone zazwyczaj w regulamin uwzględniający element regularności jazdy).

Przegląd Sportowy nr. 89/1938

Entries and results:
No.   Driver: Car: Engine:   Entrant: Position: Class: Category:
                   
                   

 

Results (class IV (over 3000 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Tadeusz Marek Chevrolet    
2nd   Aleksander Mazurek Chevrolet    
3rd   Witold Rychter Chevrolet    

Results (class III (up to 3000 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Stefan Pronaszko Renault Primaquarte    
2nd   Euzebiusz Dzierliński      

Results (class II (up to 2000 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Stefan Grossman Citroen    
2nd   Borowik Lancia    

Results (class IV (up to 1100 cc):

Position: No. Driver: Car: Points:  
1st   Renato Ghisalba Fiat 1100    
2nd   Furmanek Aero 30