Zastava 1972

750
1300/1500
101

Yugoslavia


Zastava 101

 

125 PZ