Toyota 1969

Publica 800 (4 cyl., 790 cm³, 43 KM-SAE; wb: 2160 mm)
 Sedan
 Station Wagon
Publica 1000 (4 cyl., 993 cm³, 58 KM-SAE; wb: 2160 mm)
 Sedan
 Station Wagon
Publica 1100
(4 cyl., 1077 cm³, 73 KM-SAE; wb: 2160 mm)
 Sedan
 Station Wagon

Corolla 1100 (4 cyl., 1077 cm³, 60 KM-SAE; wb: 2285 mm)

 Sedan
 Station Wagon
 Coupé Sprinter
Corolla 1100 Sprinter SL 1100 (4 cyl., 1077 cm³, 73 KM-SAE; wb: 2285 mm)
 Coupé
Corona (4 cyl., 1490 cm³, 82 KM-SAE; wb: 2420 mm)
 Sedan
Corona Mk II 1600 (4 cyl., 1591 cm³, 92 KM-SAE; wb: 2510 mm)
 Sedan
 Hadtop
 Station Wagon
Corona Mk II 1900 (4 cyl., 1858 cm³, 108 KM-SAE; wb: 2510 mm)
 Hardtop
2000 GT (6 cyl., 1988 cm³, 150 KM-SAE; wb: 2330 mm)
 Coupé
Crown (6 cyl., 2253 cm³, 115 KM-SAE; wb: 2690 mm)
 Sedan
 Hardtop
 Station Wagon
 Custom Station Wagon
Crown SL (6 cyl., 1988 cm³, 125 KM-SAE; wb: 2690 mm)
 Sedan
 Hardtop
Century (V8 cyl., 2981 cm³, 150 KM-SAE; wb: 2860 mm)
 Limousine
Land Cruiser (6 cyl., 3878 cm³, 145 KM-SAE)
 FJ 40 wb: 2285 mm
 FJ 43 wb: 2460 mm
 FJ 55 wb: 2700 mm Station Wagon


Publica

 


Corolla

 

 


Corona in the USA.

 


Corona in the USA.

 


Mark II


Corona Mark II


Mark II Hardtop. American advert, October 1969.

 

 


Crown

 


Tokyo Motor Show


EX-I


EX-III

 


 


Toyota 7

 

 

Home

Toyota 1968

Toyota 1970

List 1969

Next page