Classic Car Catalogue

Panhard 1967

  wb: 851 cm³
50 ch (SAE)
42 ch (DIN)
851 cm³
60 ch (SAE)
50 ch (DIN)
Coupé 2286 mm - ct
Berline 2550 mm b/ba bt

France

Ctroën bought Panhard two years ago and decided to cease the Panhard production. The last car left the factory on 20 July. Citroën will be assembling its own models. 24ba was discontinued in the first half of 1967.

Production figures:
24 C: 1.623 ex.
24 CT: 14.181 ex.
24 B: 2.037 ex.
24 BA: 161 ex.
24 BT: 10.649 ex.

Będący od dwóch lat wyłącznym właścicielem marki Citroën, zakończył wytwarzanie trudno sprzedających się modeli Panharda. W fabryce ulokowano produkcję własnych modeli.

 


24 b


24 ct


Panhard 24 ct