Classic Car Catalogue

Moskwicz (Москвич) 1975

408 / 412 - koniec produkcji sedanów
2140 / 2138 - nowy model
G5M (R4 cyl, 1703 cm) - wyśc.

USSR

Produkcja nowych modeli 2140 i 2138 rozpoczęła się w październiku. Fabryka wyeksportowała 65% produkcji.
Obok kombinatu Togliatti wzrasta coraz bardziej rola moskiewskich Zakładów Samochodowych "Leninowski Komsomoł" produkujących znane samochody „Moskwicz". Za rozwój i wprowadzenie wysoko zmechanizowanej i zautomatyzowanej produkcji nagrodzone zostały one w roku ubiegłym nagrodą państwową. Dzisiaj taśmę produkcyjną tych zakładów opuszcza co półtorej minuty jeden samochód.
Aby uzyskać tak duży wzrost potencjału produkcyjnego trzeba tu było zwiększyć powierzchnię hal fabrycznych oraz zreorganizować sposób wytwarzania. W ostatnim czasie zakład wzbogacił się więc o siedem nowych hal fabrycznych oraz 28 kompletnie zmechanizowanych oddziałów produkcyjnych. Do nowości ostatnich lat należy w tym zakresie 46 nowoczesnych taśm wykończeniowych, 135 taśm produkcyjnych, 1500 automatycznych jednostek wyposażeniowych, 50 kilometrów różnych taśm produkcyjnych i montażowych w tym 10 km ze sterowaniem programowym.
Szeroki zakres rekonstrukcji wspomnianych zakładów umożliwił w ciągu trzech i pół roku zwiększenie wydajności pracy o 47 procent, a nakład pracy na jeden pojazd osiągnąl zaplanowaną wielkość. Poważne koszty poniesione na inwestycje zamortyzowały się w ciągu dwóch lat. Efektem wprowadzenia nowoczesnej techniki wytwarzania są oszczędności wynoszące 100 milionów rubli rocznie. Jednocześnie przynosi to znaczne podniesienie jakości produkcji, a zarazem trwałości i niezawodności samochodów. Dowodem osiągniętych na tym polu rezultatów jest m. in. potwierdzenie wyników testowych samochodów "Moskwicz" przez Komisję Gospodarczą ONZ. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia popytu na samochody "Moskwicz" również za granicą. W rozdziale samochodów na rynku krajowym preferuje się pracowników zatrudnionych w nowo powstających zakładach pracy na zagospodarowywanych ziemiach wschodniej części ZSRR w tym również na Syberii. I tak np, dla pracowników Irkucka oraz okolic przeznacza się 60 do 70 nowych samochodów dziennie.

Motor 1975
MOSKVICH 2140
Price to be announced
Moskvich 2140, latest 1½-litre from the Russian manufacturer, has disc front brakes and vacuum servo-assistance for the system. Bodywork is basically the same as the older 1500 but there have been cosmetic changes, including a shallower grille, instrument panel, and a luxury interior. A central pull-up handbrake replaces the under-facia one. Suspension has been modified and handling has been greatly improved. The 2140 is powered by a light-alloy overhead camshaft engine, inclined at 20°. Drum brakes and semi-elliptic rear springs date the design but the car is equipped with radiator shutters, mud flaps and a full tool kit, including grease gun and inspection lamp. High-mileage drivers will approve of the removable cylinders for easy overhaul. The saloon, 5-door estate and van version will be available by mid-1976.

London report
 

408 and 412

  4 cyl.
1478 cm³
75 KM
4 cyl.
1358 cm³
50 KM
 
sedan 412 408 IE - discontinued
kombi 427 426 - discontinued
furgon 434 433 - discontinued

412 (1500)
427
434 Pick-up by British importer Satra Motors Limited.
 

2140 / 2138

  4 cyl.
1478 cm³
75 KM
4 cyl.
1358 cm³
50 KM
sedan 2140 2138