Meteor 1969

  L6 cyl. 1bbl
240 cu.in.
V8 cyl. 2bbl
302 cu.in.
V8 cyl. 2bbl
390 cu.in.
V8 cyl. 2bbl
429 cu.in.
V8 cyl. 4bbl
429 cu.in.
LeMoyne - std opt opt opt
Montcalm S33 - std opt opt opt
Montcalm std opt opt opt opt
Rideau 500 std opt opt opt opt
Rideau std opt opt opt opt

Canada

 

LeMoyne

  wb:
2-door hardtop 124 in.
4-door hardtop 124 in.

 

 

Montcalm S33

  wb:
2-door hardtop 124 in.
convertible 124 in.

 

 

Montcalm

  wb:
4-door sedan 124 in.
2-door hardtop 124 in.
4-door hardtop 124 in.
convertible 124 in.
station wagon 121 in.

 

 

Rideau 500

  wb:
4-door sedan 124 in.
2-door hardtop 124 in.
station wagon 121 in.

 

 

Rideau

  wb:
4-door sedan 124 in.