Classic Car Catalogue

Mathis 1946

VL 333 4 CV B2 cyl. 707 cm³ 15 ch wb: 2300 mm – Paris

France

Émile Mathis nie jest nowicjuszem w branży motoryzacyjnej. W latach trzydziestych budował on samochody pod własnym nazwiskiem a w roku 1934 podpisał umowę z francuskim oddziałem Forda, na podstawie której powstała marka Matford. Niestety nie wszystko poszło po jego myśli i Mathis zmuszony był zakończyć produkcję swoich samochodów. Po czteroletnim procesie sądowym uzyskał on od Forda wysokie odszkodowanie. Dysponując sporymi funduszami Émile Mathis zainteresował się nowatorskim prototypem trójkołowca autorstwa Jeana Andreau. Wkrótce przystąpiono do prac nad projektem ale wybuch wojny zmusił Mathisa do wyjazdu do USA. Utworzył on tam firmę Matam Corporation (MAThis AMerica) produkującą pociski przeciwlotnicze dla wojsk alianckich. Pod jego nieobecność, w tajemnicy przed okupantem, prace kontynuowali Jean Andreau i Raymond Georges. Gotowy prototyp po raz pierwszy ujrzał światło dzienne latem 1945 roku podczas lokalnych targów zorganizowanych na rynku Grésillons w Gennevilliers (Paryż).
Zakłady Mathisa w Strasburgu zostały zniszczone podczas bombardowań w 1944 roku. Natychmiast po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy. Émile Mathis powrócił do Francji w lipcu tego roku.
W październiku, podczas Salonu Samochodowego w Paryżu gotowy Mathis VL 333 został oficjalnie zaprezentowany publiczności. Opływowe, trzyosobowe, samonośne nadwozie wykonane jest z aluminium. Wszystkie trzy koła zawieszone są niezależnie na sprężynach śrubowych. W odróżnieniu od prototypu Andreau kierowane są przenie koła. Auto ma hydrauliczne hamulce działające na przednie koła. Zespół napędowy umieszczony jest przed przednią osią i napędza przednie koła. Starano się jak najbardziej zmniejszyć jego długość, dlatego, w przeciwieństwie do innych silników przeciwosobnych, cylindry Mathisa znajdują się dokładnie naprzeciw siebie. W tym celu jeden z tłoków ma dwa korbowody. Silnik chłodzony jest wodą i ma dwie chłodnice przymocowane do głowic.
Konstruktorom udało się uzyskać bardzo małą masę - waży tylko 385 kg - i niski opór powietrza. Dzięki temu samochód jest bardzo oszczędny. Zużywa tylko 1,95 litra paliwa na 100 kilometrów przy prędkości 40 km / godz. i 2.45 l / 100 km przy 70 km / godz. Maksymalna prędkość sięga 105 km / godz.


Émile Mathis is not a newcomer to the automotive industry. In the thirties he built cars under his own name. In 1934 signed an agreement with the French Ford, on which the Matford brand was established. Unfortunately this didn't go well and Mathis was forced to stop production of his cars. After a four-year lawsuit he obtained from the Ford a hefty compensation. With a quite large funds Émile Mathis became interested in innovative three-wheel prototype by Jean Andreau. Soon the work on the project began but the outbreak of war forced Mathis to move to the USA. There he created the company Matam Corporation (MAThis AMerica) producing anti-aircraft shells for the Allied forces. In his absence, in total secrecy, Jean Andreau and Raymond Georges continued. The finished prototype saw the daylight for the first time in the summer of 1945 during the local fair organized in the market of Grésillons in Gennevilliers (Paris).
The Mathis factory in Strasbourg was destroyed by bombing in 1944 but restoration work began immediately after the liberation. Émile Mathis returned to France in July this year.
In October, at the Paris Motor Show the ready Mathis VL 333 has been officially presented to the public. Streamlined, three-seat, self-supporting body is made of aluminium. All three wheels are independently suspended on coil springs. Unlike on the Andreau prototype steering is on the front wheels. The car has hydraulic brakes acting on the front wheels. The drivetrain is positioned forward of the front axle and drives the front wheels. In attempt to reduce the length as much as possible, in contrast to other flat engines, cylinders are exactly opposite each other. To achieve this, one of the pistons has two connecting rods. The engine is water cooled and has two radiators attached to the heads. The designers managed to get a very low weight of only 385 kg and a low drag. As a result, the car is very economical. It consumes just 1.95 litres of fuel per 100 kilometres at a speed of 40 km / h and 2.45 l / 100 km at 70 km / h. The maximum speed reaches 105 km / h.