Ford France / Matford 1934

V8-40    
AN/ANF – end of prod.  
B-40 – new model  
Type Y – end of prod.  

France

Od jakiegoś czasu Ford poszukuje możliwości ekspansji na rynku francuskim. Znajdujący się w kłopotach finansowych Mathis posiada duże zakłady produkcyjne w Strasburgu, których nie jest w stanie wykorzystać. Na podstawie umowy podpisanej 1 października Ford zainstaluje w zakładach Mathisa oprzyrządowanie do produkcji nowego modelu V8-48, który będzie sprzedawany pod nową marką Matford. Zaprezentowane w październiku w Paryżu modele V8-40 i B-40 będą sprzedawane jako "końcówka serii".
For some time, Ford is looking for expansion opportunities on the French market. Being in financial difficulties Mathis has large manufacturing facilities in Strasbourg, which he is not able to use. On the basis of the agreement signed on 1st of October Ford will install ther tooling for the production of a new model V8-48, which will be sold under a new brand Matford. Presented in October in Paris models V8-40 and B-40 will be sold as the "end of the series."
 

V8-40 and B-40

wb: 2850 mm V8 cyl.
3621 cm³
90 ch
4cyl.
3282 cm³
52 ch
coach
conduite intérieure 6 glaces
roadster
cabriolet
coupé
coach Victoria
cabriolet Spécial
V8-40 B-40

 

 
 

Type Y

wb: 2280 mm 4 cyl.
933 cm³
22 ch
coach Y

 

 

           
           

 

Rallies:
  Event: Entered: Raced: Finished: Best results:
Rallye Monte Carlo  26 ? 23 85 Whalley   5th
          11 Van der Meulen / Menso   12th
          7 van Eijk / Wielemann   14th
          103 Berlescu   18th