Classic Car Catalogue

Hotchkiss 1955

JH-101 wb: 203 cm R4 cyl.
2199 cm³
   60 ch   

France

Koło zapasowe przeniesiono na tył.
Zudowano 557 Jeepów, wszystkie na rynek cywilny.