Giaur 1952

Italy

 


Giaur Giannini 750 sport (Francesco Donato) at Targa Florio 

 

  Targa Florio entries: (29.06.1952) Results:
#44 750 Sport Cotrone dns -
#96 Giannini 750 Sport Donato fail. -

 

 


 

 

Home

Giaur 1951

Giaur 1953

List 1952

Next page