Classic Car Catalogue

GAZ (ГАЗ) 1957

20 Pobieda  
12  
21 Wołga – modernizacja
72  
UAZ 69  

USSR

Wołga M21G i M21B taksówka z dolnozaworowym silnikiem została w połowie roku zastąpiona przez 21W i 21A (taxi) napędzane jednostką górnozworową. Pojawiły się też wersje eksportowe ze wzmocnionym silnikiem.
W wyniku zawirowań politycznych z nazwy fabryki usunięto imię Mołotowa. ZIM nazywa się teraz GAZ 12. Produkowane są trzy wersje: 12 limuzyna, 12A taksówka i 12B ambulans z dodatkowymi drzwiami z tyłu.
Terenowy model 69 budowany jest wyłącznie w zakładach w Ulianowsku.
The Volga M21G saloon and M21B taxi with a side-valve engine was replaced in the middle of the year by 21V and 21A (taxi) driven by a new over-head-valve unit. There are also export versions with a more powerful engine.
As a result of political turmoil, the name of Molotov was removed from the factory name. The ZIM is now called GAZ 12. There are three versions: 12 limousine, 12A taxi and 12B ambulance with an additional door at the back.
The off-road model 69 is built exclusively at the plant in Ulianowsk.
 

M 20 Pobieda

wb: 2700 mm 4-cyl sv
2120 cm³
52 KM
sedan M20W

 

21 Wołga

(R4 SV, 2432 cm³, 65 KM) - discontinued in June
 21G (sedan)
 21B (taxi)
(R4 OHV, 2432 cm³, 70/80 KM) - new model in June
21 (70 KM, automatic)
21V (70 KM) (sedan)
21A (70 KM) (taxi)
21D (80 KM) (export)
21E (80 KM, automatic) (export)


M 21W
 

ZIM 12 / GAZ 12

wb: 3200 mm 6 cyl.
3485 cm³
90 KM
 
limuzyna 12  
taxi 12A  
ambulans 12B  

 

M 72

wb: 2712 mm 4-cyl sv
2120 cm³
52 KM
sedan 4x4 M72

 

UAZ (УАЗ) 69

(R4-cyl, 2120 cm³, 55 KM)
  69 (2-door)
  69A (4-door)


UAZ 69

UAZ 69A