Classic Car Catalogue

Ford S.A.F. 1954

Vedette  12 CV F22E – discontinued
Abeille 12 CV F22C  
Vendôme 22 CV F39E – discontinued (approx. 3000 ex.)
Comète 12 CV   – discontinued (1466 ex.)
Monte Carlo 22 CV   – Brusseles (January)
Vedette 13 CV F52A – Paris (October)

France


Francuskie Fordy montowane są równierz w Szwecji.

Tegoroczne Vedette różnia sie zaledwie kilkoma szczegółami od modeli 1953. Dłuższe listwy ozdobne, inny ornament na klapie bagażnika i światełka odblaskowe umieszczone w tylnym zderzaku. Wzmocnione hamulce przednie i drobne modyfikacje osprzętu silnika.
Abeile straciła nieco ze swojego utylitarnego charakteru. Na ten rok otrzymała wlot powietrza z Vedette i bogatszy wybór kolorów lakieru.
Vendôme to nowy model oparty na Vedette. Zachowuje on to samo podwozie, ale napędzany jest amerykańskim silnikiem "Mistral" pochodzącym z Forda Crestline. Jednostka ta o pojemności skokowej 3,9 litra osiąga moc 93 KM i zapewnia doskonałe przyspieszenia i elastyczność. Jest to okupione dość wysokim zużyciem paliwa, które przy większej prędkości może sięgać 25 l/100 km. Ponadto cięższy silnik pogorszył nieco prowadzenie auta a hamulce ledwie dają sobie radę z jego wysokimi osiągami. Nadwozie ma inny wlot powietrza, ozdobne nakładki na progach, eleganckie wykończenia tylnych nadkoli, inny ornament na klapie bagażnika oraz dodatkowy wlot powietrza na masce silnika i większe kołpaki kół. Tylne lampy wyposażono w automatyczne światła cofania. Wnętrze jest bardzo eleganckie a wyposażenie adekwatne do ceny.
Luksusowy Comète nie zmienił się w stosunku do modelu ubiegłorocznego, zyskał za to jeszcze bardziej ekskluzywnego brata. Monte-Carlo został zaprezentowany w styczniu na salonie w Brukseli. Napędzany silnikiem Vendôme o podwyższonym stopniu sprężania, osiągającym moc 105 KM. Seryjnie wyposażone w czteroprzekładniową, całkowicie synchronizowaną skrzynkę biegów czteroosobowe coupé rozpędza się do 150 km/godz. Zewnętrznie odróżnia się inna kratką wlotu powietrza, dodatkowym przetłoczeniem na masce i szprychowymi kołami. Dostępne są cztery kolory lakieru oraz pięć kombinacji dwubarwnych. Wnętrze jest bardzo starannie wykończone dwukolorową, skórzaną tapicerką, korespondującą z kolorem lakieru. Modelem tym Ford miał nadzieję trafić na ekskluzywny rynek zajęty przez Delahaye, Talbota i Salmsona. Zamiast tego odebrał on klientów... Comète, którego sprzedaż drastycznie spadła w tym roku.

Przejęcie przez Simcę. Negocjacje trwały od początku lipca. Decyzję o fuzji ogłoszono 30 listopada. Nowe modele Vedette zaprezentowane w październiku w Paryżu na stoisku Forda mają w przyszłym roku ukazać się pod marką Simca. Kontynuowana ma być produkcja Monte-Carlo i Abeille.


This year's Vedette differs from the1953 models in only a few details. Longer decorative moldings, different ornament on the tailgate and reflectors in the rear bumper. Also reinforced front brakes and minor improvements to the engine accessories. 
Abeile has lost some of its utilitarian character. For this year it received air intake to the Vedette and richer range of colours. 
Vendôme is a new model based on the Vedette. It retains the same chassis, but is powered by an American engine "Mistral" coming from Ford Crestline. This unit with a displacement of 3.9 litres delivers an output of 93 hp and provides excellent acceleration and flexibility. It is paid for with relatively high fuel consumption, which at higher speeds can reach 25 l / 100 km. Furthermore the heavier engine affected handling and the brakes can barely cope with the high performance. The body has a different grille, decorative trims on door sills, elegant finish of the rear wheel arches, different ornament on the tailgate and an additional air intake on the hood and larger hub caps. The rear lamps are equipped with automatic reversing light. The interior is very elegant and the equipment is adequate for the price. 
Luxury Comète has not changed in relation to the last year's model but he gained even more exclusive brother. The Monte-Carlo was presented in January at the salon in Brussels. Powered by the Vendôme engine with a higher compression ratio that increased the power to 105 b.h.p. Equipped as standard with four-speed, fully synchronized gearbox the four-seat coupé accelerates to 150 km / h. Externally it has a different grille, additional scoop on the bonnet and spoked wheels. There are four colours of paint and five two-colour combinations. The interior is very carefully finished in two-tone leather upholstery, corresponding with the colour of the body. With this model Ford had hoped to hit the market occupied by Delahaye, Talbot and Salmson. Instead, he picked up customers of... the Comète, whose sales plummeted this year.

The acquisition by Simca. The negotiations began at the beginning of July. The decision on the merger was announced on 30 November. New models Vedette presented in October in Paris on the Ford stand next year will appear under the brand Simca. The production of the Monte-Carlo and Abeille will be continued.

 

Vedette

wb: 2690 mm V8 cyl.
2158 cm³
68 ch
conduite intérieure 12 CV
limousine découvrable


Vedette limousine

Vedette

Vedette decouvrable

Vedette decouvrable

Vedette

Vendôme

wb: 2690 mm V8 cyl.
3923 cm³
93 ch
limousine  

 


Vendome


Vendome

 

Abeille

wb: 2690 mm V8 cyl.
2158 cm³
68 ch
commerciale 12 CV

 


Abeille


Abeille

 

Comète and Monte Carlo

wb: 2690 mm V8 cyl.
2355 cm³
80 ch
V8 cyl.
2355 cm³
105 ch
coach Comète Monte Carlo


Comète


Comète Monte Carlo


 

 

Vedette '55

  wb: 2690 mm V8 cyl.
2351 cm³
80 ch
Trianon  berline  
Versailles berline  
Régence berline  
Marly break  


Trianon


Versailles


Régence


Marly