Ford 1974

Escort – end of prod.
Cortina
Consul
Granada
Capri – disontinued
Capri II – new model in February

Great Britain

 

Escort

wb: 94.5 in. L4 cyl. ohv
1098 cc
48 bhp (DIN)
L4 cyl. ohv
1298 cc
57 bhp (DIN)
L4 cyl. ohv
1298 cc
72 bhp (DIN)
Saloon 2 door 1100
1100L
1300L
1300XL
1300E
Sport
Saloon 4 door 1100
1100L
1300L
1300XL
1300E
Estate Car 1100 1300
1300L
1300 XL
-


Escort XL


Escort Saloon


Escort XL


Escort 1300E


Escort XL


Escort XL EstateEscort Mexico


Escort RS 2000

 

Cortina

wb: 101.5 in. L4 cyl. ohv
1298 cc
57 bhp (DIN)
L4 cyl. ohc
1593 cc
72 bhp (DIN)
L4 cyl. ohc
1993 cc
98 bhp (DIN)
Saloon 2 door 1300
1300L
1600
1600L
1600XL
2000GT
Saloon 4 door 1300
1300L
1600
1600L
1600XL
2000XL
2000GT
2000E
Estate Car - 1600
1600L
1600XL
2000XL
2000E


Cortina XL


Cortina GT


Cortina 2000E


Cortina Estate

 

Consul and Granada

wb: 109 in. L4 cyl. ohc
1993 cc
99 bhp (DIN)
V6 cyl.
2495 cc
120 bhp (DIN)
V6 cyl.
2994 cc
138 bhp (DIN)
Consul Saloon 4 door 2000
2000L
2500
2500L
3000GT
Consul Estate Car - 2500L -
Granada Saloon 4 door - - 3000XL
3000GXL
Granada Estate Car - - 3000XL
Consul Saloon 2 door
(export only)
     
Consul Coupé
(export only)
     


Granada


Granada Ghia Saloon


Granada Ghia Coupé


Granada Estate

 

Capri

 


Capri 3100 RS

 

Capri Mk II

wb: 100.8 in. L4 cyl. ohv
1298 cc
57 bhp (DIN)
L4 cyl. ohc
1593 cc
72 bhp (DIN)
L4 cyl. ohc
1593 cc
88 bhp (DIN)
L4 cyl. ohc
1993 cc
98 bhp (DIN)
V6 cyl.
2994 cc
138 bhp (DIN)
Coupé 3 door 1300L 1600L
1600XL
1600GT 2000GT 3000GT


Capri II GT


Capri II L

 

           
           

 


Escort Mexico driven by Perico and Anselmi at Targa Florio.