Ermini 1960


Fiat 1100 Sport at Targa Florio. Giovanni Napoli - Angelo Marino (Monte Pellegrino).