Denzel 1959

       
       

 

Jesienią prototyp na bazie BMW 700.Prototyp na bazie BMW 700.