Denzel 1959

           
           

 

Jesienią prototyp na bazie BMW 700.Prototyp na bazie BMW 700.