Delaunay Belleville 1938

 

Jedna z najstarszych fabryk, specjalizujących się w niezależnym zawieszeniu czterech kół Delaunay-Belleville, wystawiła nowe luksusowe podwozie. Produkcji jego jeszcze nie podjęto. Podwozie bardzo niskie, rama o przekrojach zamkniętych. Zawieszenie przodu analogiczne do wyścigówek Auto Union. Uresorowanie sprężynami śrubowymi*). Bardzo ciekawie wypadło umocowanie teleskopu amortyzatorów Repusseau wewnątrz sprężyn. Uzyskuje się w ten sposób uproszczenie zawieszenia przez skupienie sił, powstających przy ruchu pionowym koła. Zawieszenie tyłu analogiczne do Mercedes 170 V. Uresorowanie tyłu bardzo długimi drążkami skrętnymi. Dzięki temu, że ich ramiona są krótsze i połączone z końcami półosiek wahliwych, działanie resorowania jest progresywne. Silnik sześciocylindrowy bocznozaworowy. Akumulator z przodu na przegrodzie czołowej.
(Auto Technika Samochodowa listopad '38 - relacja z salonu w Paryżu)


 

 

Home

Delaunay Belleville 1937

Delaunay Belleville 1939

List 1938

Next page